SOLIDARITAT, ALTRUISME, HULIMTAT I GRATITUD

Realitzar i participar en voluntariats durant l’adolescència ens permet viure i aprendre els valors de la de solidaritat i altruisme, alhora que també els valors de respecte a les altres i a l’entorn.

Un voluntariat és comprometre’s amb el cor. Dur a terme accions d’aquest tipus ens fa ser més humils i ens permet fer sense esperar res a canvi. Agrair aquestes oportunitats és ser conscient dels valors que s’amaguen darrere.

Duent a terme accions solidàries i altruistes dins del nostre poble, ens permet construir-nos amb valors de bona convivència, entenent que cal ser respectuós o respectuosa amb l’entorn on vivim, cuidar-lo i mantenir-lo, com també entendre que l’única forma de relacionar-nos és des de la pau, l’amor i la justícia.