ATENCIÓ ALS DRETS I DEURES DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

La creació del Consellet (Consell de Participació Adolescent) és la primera passa important que s’ha realitzat en l’atenció i respecte cap als Drets de la Infància i Adolescència del Palau d’Anglesola, en especial a l’atenció al Dret de Participació en els afers locals.

El dret de la infància i adolescència a ser escoltada i tinguda en compte en tots els afers que l’afectin i el dret a participar de forma real i democràtica (Convenció de les Nacions Unides definia l’any 1989 els Drets de l’Infant) són drets que cobrim des del Consellet Adolescent del Palau, per haver creat un Consell de Participació Adolescent (CPA) a escala local.

Defensem que la Infància i Adolescència té el dret, el deure i la capacitat, com qualsevol altra persona, de ser partícips principals de totes aquelles decisions, propostes i accions que afectin les seves vides (Pacte_2013), i sensibilitzem a la població del Palau d’Anglesola, donant a conèixer el paradigma dels Drets de la Infància i Adolescència.

Per tant, defensem la participació infantil, el procés en què infància i adolescència aborden amb altres persones del seu entorn temes que afecten les seves condicions de vida individuals i col·lectives. Les participants interactuen respectant la dignitat de les altres, amb la intenció d’assolir objectius compartits. Al llarg del procés, la infància i l’adolescència experimentem que estem desenvolupant un paper útil en la comunitat (Guia bàsica, UNICEF, 2014)

Descobrim quins són els nostres drets i deures a través de diferents activitats, les quals us en deixem un recull tot seguit, tot i que clicant en l’apartat de projectes 20N, descobrireu més profundament com ho treballem.

MAIG 2020:s’anava proposant a les integrants del Consellet que escollissin el Dret que més els hi cridava l’atenció i expliquessin el motiu pel qual l’havien escollit, en format vídeo. Aquests també van ser compartits en les xarxes socials del canal.

JUNY 2020: dinàmiques per tal de poder conèixer millor els Drets de la Infància i Adolescència. Diferents jocs dinàmics de geocaching, on el grup havia de trobar els Drets que s’havien amagat per la plaça. Tot seguit es van llegir un per un, on per grups havien d’anar escollint els que més els representava, havent d’haver d’escollir un únic Dret. Amb aquest Dret escollit, es va canviar de plaça i es va dur a terme una penjada de cartells de tots els Drets per aquell espai per tal de poder-los donar a conèixer a la població.

Al final de la pàgina, també trobareu un seguit de material que pot ser del vostre interès si us encurioseix o voleu saber més sobre els nostres drets.

Dinàmica de Drets de la Infància i l’Adolescència a la Plaça Catalunya

Convertir el dret, en quelcom real que permeti implicar a l’adolescència en els afers municipals que els i les afecten, és un motiu avalador més de la justificació del projecte. Implicant a l’adolescència en els afers municipals que les afecten, permet obtenir la seva participació activa en la comunitat, i aflora el desenvolupament del sentiment de responsabilitat i de col·laboració entre altres iguals, mentre es pretén assolir metes de forma conjunta, les quals aporten la riquesa de desenvolupar l’esperit crític, quan es dialoga i reflexiona vers l’entorn que les rodeja”