Joventut Consell Comarcal del Pla d’Urgell

CAMPANYA NO SEXISTA

Entre d’altres activitats, l’Oficina Jove de la comarca invitava al Consellet a participar en la Campanya No Sexista que tenia entre mans.

La Laura, tècnica de joventut de l’Oficina Jove de la comarca del Pla d’Urgell, va dinamitzar una trobada oberta a tothom, per tal d’apropar a la joventut a conèixer “el no sexisme”. La temàtica va ser totalment desconeguda en un principi pels i les joves, tot i que l’explicació, acompanyada de la realització d’unes fotos per a una futura campanya no sexista, va ocasionar que les participants entenguessin el concepte, ja que aquest es va associar amb les activitats que l’adolescència realitzen en el seu dia a dia. Gràcies a aquesta proposta de treball amb l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, el Consellet espera impacientment visualitzar l’inici de la campanya. La conclusió del dia va ser totalment positiva i motivadora a seguir treballant valors d’aquest tipus. 

CONCURSOS KAHOOT

Per altra banda, el Consellet també va participar als diferents concursos promoguts des de l’OJ del Pla d’Urgell, des de la plataforma Kahoot, on un dels membres del Consellet va gaudir del premi guanyador d’un dels concursos.

La participació en diferents concursos o activitats oferides des de l’Oficina Jove del Pla d’Urgell, en la qual es valora també molt positiva pel fet d’haver estat alguns membres del Consellet els guanyadors/es dels concursos Kahoot, i per altra banda, per haver aprofitat els recursos que s’ofereixen des del Consell Comarcal.