IDENTITAT

Si has clicat IDENTITAT és perquè vols saber més de nosaltres. En aquest apartat trobareu els elements que ens identifiquen, els nostres propòsits, la nostra manera de fer i de ser.

DES D’UN INICI LA NOSTRA FITA HA ESTAT:

Crear un Consell de Participació Adolescent (CPA) perquè l’adolescència puguem participar en la gestió municipal del Palau d’Anglesola, tenint veu a l’hora de dinamitzar l’agenda i els espais juvenils i poder promoure activitats en xarxa amb els altres municipis de la comarca: camps de treball d’estiu, voluntariat, activitats culturals, festives…

TENIM UNA FINALITAT I UNS OBJECTIUS A SER ASSOLITS:

En primer lloc, la nostra finalitat és reconèixer el Dret de Participació de la Infància i Adolescència del Palau d’Anglesola, reconeixent la nostra veu en la presa de decisions d’aquells àmbits que a nivell local ens afecten.


Per tal que això sigui possible, ens vam marcar un objectiu general: Cohesionar-nos, realitzant diferents accions en el nostre poble que ens permetin implicar en aquelles qüestions del poble que ens afecten, tot descobrint valors de convivència, respecte, cooperació, civisme i democràcia; i alhora adquirir i desenvolupar el sentiment de pertinença al poble, el pensament crític i el poder de canvi.

I ENS FEM MÉS FÀCIL EL CAMÍ

Com podreu saber, assolir aquesta meta, no és cosa fàcil, i per aquest motiu ens vam plantejar uns objectius específics per tal de fer més fàcil l’assoliment d’aquesta gran fita:

1.1. Assolir la creació de l’òrgan de govern del CPA 

1.2. Participar directament en projectes comunitaris 

1.3. Afavorir les relacions a través de les diferents entitats i associacions 

1.4. Reunir-nos com a mínim un cop al mes 

1.5. Realitzar un programa trimestral d’activitats del CPA 

1.6. Crear un blog o xarxa social propi del CPA 

1.7. Conèixer altres CPA i el seu funcionament, per exemple CPA Mollerussa

Observant ara des d’una altra perspectiva el plantejament d’aquests objectius, podem dir que estem orgulloses de nosaltres. Anem per bon camí.

TENIM UNA MANERA DE FER MOLT NOSTRA

  1. TOT COMENÇA QUAN COMPARTIM ELS NOSTRES INTERESSOS I MOTIVACIONS
  1. ENS PLANTEGEM I DECIDIM LÍNIES DE TREBALL A SEGUIR
  • possibilitat de realitzar un Torneig de Futsal Mixt
  • proposar la possibilitat de construir un espai on poder practicar Parcour
  1. DONEM MOLTA IMPORTÀNCIA A LES BENVINGUDES DE NOVES PARTICIPANTS, preguntant els seus interessos i motivacions, fent l’entrevista personal i realitzant una fotografia de la persona.
  1. TREBALLEM PER COMISSIONS: ENS DIVIDIM LES TASQUES i TENIM DEFINITS ALGUNS CÀRRECS.
  1. APROVEM LES DECISIONS A TRAVÉS DE L’ASSAMBLEA
  1. REVISEM LA FEINA FETA: revisions de cada un dels projectes, del curs, etc., revisions conjuntes amb l’alcalde
  1. ENS COORDINEM AMB DIVERSES PERSONES: AJUNTAMENT, ASSOCIACIONS, TÈCNIQUES DE JOVENTUT, ETC.

SI VOLS SABER-NE MÉS…