EDUCACIÓ SOSTENIBLE

Proposem i participem en projectes de voluntariat on tenim l’oportunitat de millorar el nostre entorn: fem accions per tenir cura dels espais naturals del nostre poble i mantenir-los, realitzem tasques que milloren el civisme, per exemple, construint brosses per reciclar en espais on no existien, sensibilitzem a la resta de poble amb les nostres accions, donant a conèixer si hi ha accions incíviques que ens molesten, com també col·laborem en projectes que ens permeten deixar el Palau més net de com l’hem trobat.

D’aquesta manera, aprenem els valors de respecte a la natura i cura de l’entorn, com també respecte al medi ambient. Ens importa el nostre planeta.