CREIXEMENT PERSONAL

L’adolescència és l’etapa ideal per treballar-nos interiorment, descobrir els nostres gustos, desenvolupar idees, qüestionar-nos, equivocar-nos, etc. perquè en aquesta etapa ens trobem en moment de construir la nostra pròpia identitat i personalitat.

Amb el Consellet podem desenvolupar la nostra personalitat i la nostra manera de ser en un entorn creat des de la convivència, el respecte, la tolerància, la cooperació, la solidaritat i la democràcia, donant-nos l’oportunitat d’aprendre formes positives de relacionar-nos en un món on la competició, la individualitat, l’egoisme i la ràbia són els protagonistes principals.

Fent projectes, practiquem diferents habilitats comunicatives, socials i emocionals, que sens dubte ens fan créixer com a persones, i ens permeten cohesionar-nos, resoldre conflictes i assolir objectius. A més a més, les diferents reflexions i converses ens ajuden a desenvolupar un pensament crític. Cal dir, que aconseguint propòsits, ens adonem que som capaços i capaces de fer aquelles coses que desitgem, i això ens motiva, perquè sabem que esforçant-nos obtenim una recompensa.