COMUNITAT

Estimem el nostre poble. Estem orgulloses d’aquest. Hi ha molta riquesa: persones, espais, associacions, valors, història, productes … i per això ens agrada cuidar-lo i aportar-hi el nostre gra de sorra. El Consellet és un projecte comunitari, i, per tant, aporta el gran valor del treball en xarxa dins la comunitat i el sentiment de pertinença respecte a aquesta.

“Mitjançant experiències de participació, la infància i l’adolescència es vincula en la comunitat, es compromet i s’implica en la seva transformació, millorant la seva realitat més pròxima, exercint i interioritzant així el sentiment de pertinença ciutadana” (Pacte_2013). La nostra implicació i participació en les diferents activitats del poble ens ajuden a sentir-nos encara més, part del nostre estimat poble, ja que tenim l’oportunitat de fer projectes conjuntament amb altres persones, entitats i associacions.

Gràcies a la implicació i col·laboració, confiança i cooperació entre parts, s’han anat creant diferents sinergies que, avui dia, estan permetent poder treballar per projectes enxarxats dins del Palau d’Anglesola.. Moltes persones fent coses, poden canviar un poble.

Ha de ser la mateixa població qui cerqui o generi recursos per transformar i millorar la seva qualitat de vida.